DANH MỤC

»

HỘI CHỢ THỰC PHẨM QUỐC TẾ CAO HÙNG NĂM 2019

Thời gian: 24-27/10/2019

Địa điểm nhà triển lãm Cao Hùng, Đài Loan

Thông báo lùi thời gian tổ chức Hội chợ nhập khẩu quốc tế Thâm Quyến 2020

Thời gian: 24-27/03/2020

Địa điểm: Trung tâm hội chợ Thâm Quyến

HỘI CHỢ NHẬP KHẨU QUỐC TẾ THÂM QUYẾN 2020

Thời gian: 24-27/03/2020

Địa điểm: Trung tâm hội chợ Thâm Quyến

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO GIAO THƯƠNG B2B TẠI HỘI CHỢ CAEXPO 2019

Chương trình Hội thảo Giao thương Chuyên ngành tại Hội chợ CAEXPO 2019 tại Nam Ninh

Trang: 1 | 2