DANH MỤC

»

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO GIAO THƯƠNG B2B TẠI HỘI CHỢ CAEXPO 2019

Chương trình Hội thảo Giao thương Chuyên ngành tại Hội chợ CAEXPO 2019 tại Nam Ninh

CHƯƠNG TRÌNH "ĐOÀN GIAO DỊCH THƯƠNG TẠI TRUNG QUỐC" 2019

Thời gian: từ ngày 09-14/09/2019

Địa điểm: Hàng Châu và Trùng Khánh, Trung Quốc

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO GIAO THƯƠNG CHUYÊN NGÀNH PHỤ TÙNG & LINH PHỤ KIỆN Ô TÔ TRUNG - VIỆT 2017

Liên hệ: Công ty VITRATO

Tel: 024.39362643/ 39362644

Email: vitrato006@fpt.vn