DANH MỤC

»

Hàng năm công ty chúng tôi thường tổ chức, tham gia một số chương trình hội chợ triển lãm và hội thảo tiêu biểu trong và ngoài nước: 

 

Hội chợ Nông nghiệp tại Hải Nam 2016

Hội chợ Nông nghiệp Giang Tô 2016.

Hội chợ Nông nghiệp Hải Nam 2015

Hội chợ Nông nghiệp Hải Nam 2015.

Hoi cho Ca-expo

Hội chợ Ca-expo 2015.

Hoi cho Thanh Hai tại Việt Nam 2013

Hội chợ hàng hóa Thanh Hai tại Việt Nam 2013

Hội chợ hàng hóa Quảng Tây tại Việt Nam 2013

Buổi giới thiệu các trường đại học Trung Quốc tại Hà Nội 2016

Buổi giới thiệu các trường đại học Trung Quốc tại Hà Nội 2016

Tin liên quan

DANH SÁCH HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NĂM 2017

Liên hệ: Công ty Vitrato

Tel: 0243.9362643

Email: vitrato006@fpt.vn

HỘI CHỢ THỰC PHẨM QUỐC TẾ CAO HÙNG NĂM 2017

Thời gian :  26-29/ 10/ 2017

Địa điểm : Nhà triển lãm Cao Hùng, Đài Loan